swiat

swiat

Świat jest twardy zarówno w tym, co pamięta, jak i w tym, co zapomina.
Joseph Conrad