Światowy Dzień Młodzieży

Światowy Dzień Młodzieży

20150217_8779„Tak drodzy młodzi, dążenie do szczęścia jest wspólne wszystkim ludziom wszystkich czasów i wszystkich grup wiekowych. Bóg zaszczepił w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety niepohamowane pragnienie szczęścia, spełnienia. Czy nie czujecie, że wasze serca są niespokojne i zawsze szukają dobra, które mogłoby ugasić ich pragnienie nieskończoności?” – tak papież Franciszek pisze do młodych z okazji ich dnia w Kościele. Temat zaczerpnięty z ewangelicznych błogosławieństw „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” Mt 5, 8 jest kontynuacją rozważania z ubiegłego roku, a częścią przygotowań do spotkania młodych w Krakowie w 2016 r.
Tekst orędzia papieskiego na Światowy Dzień Młodzieży 2015 TUTAJ.
Tekst orędzia na ŚDM 2014 TUTAJ.