Szaman i woda

Szaman i woda

Kiedy mieszkańcy wioski chcieli się na niego rzucić zaczęły napływać ciężkie chmury i rozpadał się deszcz.
Szaman na to:
– Zawsze, cholera, pada, jak pranie zrobię…