lectio divina

Dla dorosłych

W minioną środę rozpoczęliśmy kolejny sezon spotkań dla dorosłych, pod wspólnym hasłem: Wielkanocne wieczory. Celem tych spotkań jest rozbudzenie w nas pasji do Pisma Świętego. Czytaj więcej

Wielkanocne wieczory

W ramach Wielkanocnych Wieczorów będziemy poznawać i rozważać kolejne fragmenty Pisma Świętego, które wyjaśniać nam będą tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Będziemy kroczyć drogą Lectio Divina Czytaj więcej