Pismo Święte

Wielkanocne wieczory

W ramach Wielkanocnych Wieczorów będziemy poznawać i rozważać kolejne fragmenty Pisma Świętego, które wyjaśniać nam będą tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Będziemy kroczyć drogą Lectio Divina Czytaj więcej