tajemnica mlodosci

tajemnica mlodosci

Tajemnica zachowania młodości na tym polega, że nie należy nigdy doznawać uczuć, z którymi nie jest nam do twarzy.
Oscar Wilde