Tak mocno – niedzielna medytacja

Tak mocno – niedzielna medytacja

650899288XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
3 sierpnia 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 
Rz 8,35.37-39


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

W życiu można się odłączyć od grupy wycieczkowej i podjąć próbę zwiedzania na własną rękę. Można odłączyć się od grupy pielgrzymkowej, aby przez chwilę pobyć sam na sam z treściami, które są przekazywane w czasie pielgrzymki, pomodlić się, pomilczeć. Można się odłączyć od grupy wspinającej się na szczyt, aby pójść innym szlakiem, łatwiejszym lub trudniejszym. Można odłączyć od kolegów i koleżanek idących do szkoły i pójść na wagary. Można odłączyć się od peletonu i podjąć próbę ucieczki, aby pierwszym minąć linię mety i wygrać etap. 

Niekiedy trzeba odłączyć dziecko czy też dzieci od toksycznych rodziców i dać je pod opiekę rodzinie zastępczej lub jednostce wychowawczej, aby je chronić przed krzywdą i przemocą. Mogą nam odłączyć prąd czy telefon za niezapłacone rachunki. Należałoby jak najszybciej odłączyć prąd czy gaz, kiedy w domu wybucha pożar, aby uniknąć większych strat i poważnego narażenia życia i zdrowia mieszkających tam ludzi. W pewnym momencie od rakiety nośnej odłącza się statek kosmiczny, aby dalej kontynuować już samodzielny lot. W życiu duchowym mogą próbować odłączyć nas od miłości Chrystusowej okoliczności zewnętrzne jak przeróżne prześladowania, brak pokarmu, ubrania, akty przemocy i inne. 

Apostoł Paweł przypomina Rzymianom i nam, że trwając w miłości Pana Jezusa przetrzymamy wszelkie próby zamachu na naszą więź miłości z Panem i wyjdziemy z nich zwycięstwo. Nic i nikt nie może sprawić, nawet my sami, aby Bóg przestał nas kochać, choćby przez chwilę. On jest miłością, którą najpełniej objawił wobec nas w Jezusie Chrystusie. To miłość nieodwołalna. Tylko my sami w swej głupocie, zarozumialstwie lub przewrotności, skuszeni przez złego ducha możemy tę miłość odrzucić, czyli niejako od niej się odłączyć i próbować kochać na własna rękę, o własnych siłach, według własnych pomysłów. To z góry jest skazane na porażkę. Miłość ludzka nie zakorzeniona w Bożej miłości prędzej czy później się kończy, ustaje, traci na wartości, może zamienić się w nienawiść, zwykłe pożądanie. Gdzie jest zakorzeniona moja miłość, ta codzienna, zwyczajna, powszednia? Skąd, z jakiego źródła czerpie życiodajne soki? Czy nie tyle usiłuje się odłączyć od miłości Chrystusowej, co coraz mocniej na nią otworzyć?

Pomodlę się o umocnienie mojej więzi miłości z Panem Jezusem.


III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje… 
Ps 145,15-16


IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta


*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367 

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014