to

to

To co jest przyczyną twoich najgłębszych cierpień, jest zarazem źródłem twoich największych radości.
Antoine de Saint-Exupéry