Tylko jedno zdanie

Tylko jedno zdanie

     Trzej mnisi, wszyscy zajmujący się studiowaniem Biblii, poszli pewnego dnia do wielkiego człowieka modlitwy aby zapytać go, jak się modlić Słowem.
     Pierwszy powiedział, że przeczytał Biblię od deski do deski, a potem nauczył się jej na pamięć.
     Drugi powiedział, że czytał ją wiele razy, aż nauczył się jej i zaczął ją wyśpiewywać.
     Trzeci, onieśmielony wiedzą pierwszych dwóch, nie miał odwagi przemówić. Boży człowiek zachęcił go, a ten powiedział, że udało mu się przeczytać tylko jedno zdanie, które jednak mełł dniami i nocami w umyśle i serc nie mogąc pójść dalej.
     Wielki człowiek modlitwy rzekł wtedy:
     – W taki właśnie sposób należy się modlić Słowem


E. Olive