ufa

ufa

>                Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, będzie oszukany.
Leonardo da Vinci