Uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II 1 V 2011

Uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II 1 V 2011

PROGRAM OBCHODÓW w Warszawie

Sobota, 30 kwietnia, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – modlitewne czuwanie młodzieży (odpowiedzialny za realizację – Centrum Myśli Jana Pawła II oraz stypendyści m. st. Warszawy im. Jana Pawła II). Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – otwarcie wystawy poświęconej Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II w kluczu 8 błogosławieństw, które były treścią VI pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w roku 1999 (odpowiedzialny za realizację – Centrum Myśli Jana Pawła II).

Niedziela, 1 maja – Plac przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie, godz. 8.30 otwarcie stanowiska informacyjnego Centrum Opatrzności Bożej (odpowiedzialny za realizację – Centrum Opatrzności Bożej).

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, godz. 9.00 – prezentacja materiałów multimedialnych na telebimach, bezpośrednie przygotowanie do uroczystości beatyfikacji (odpowiedzialny za realizację – Centrum Myśli Jana Pawła II).

Plac przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie, godz. 9.00 – 10.00 – Msza święta, odprawiana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Piotra Jareckiego (odpowiedzialny za realizację – Centrum Opatrzności Bożej i Parafia Opatrzności Bożej w Wilanowie).

Godz. 10.00 – 12.30 – transmisja na telebimach z uroczystości beatyfikacji Ojca świętego Jana Pawła II w Rzymie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego (odpowiedzialny za realizację – Centrum Myśli Jana Pawła II) oraz plac przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie (odpowiedzialny za realizację – Centrum Opatrzności Bożej).

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, godz. 12.30 – przejazd Papa Mobile Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie (odpowiedzialny za realizację – Centrum Opatrzności Bożej).

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, godz. 12.30 – Msza święta dziękczynna za beatyfikację, odprawiana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Piotra Jareckiego (odpowiedzialny za realizację – Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela).

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, godz. 21.00 – Koncert z okazji beatyfikacji – Kantata „Miłość mi wszysko wyjaśniła”. soliści: Ewa Bem, Valerie Ekoume, Barbara Buonaiuto, Jargos Skolias, Dino Saluzzi, Janusz Muniak, Maciej Sikała, Piotr Wojtasik. Orkiestra Sinfonia Viva, Kapela Góralska Obrochtów. Wstęp wolny

Pol Wilanowskie oraz plac przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie, godz. 12.30 – 18.30 – Miasteczko papieskie – atrakcją miasteczka będzie pociąg papieski, który wyruszy w trasę, usytuowaną przy Świątyni Opatrzności Bożej, przy Alei Rzeczypospolitej. Na poszczególnych stacjach, przy których będzie się zatrzymywał pociąg, dzieci poznają historię życia Ojca Świętego Jana Pawła II. Nastąpi także odsłonięcie Wielkiego Portretu Jana Pawła II rozwieszonego na portalu Świątyni Opatrzności Bożej, złożonego ze zdjęć Polaków, wysyłanych SMS-em lub e-mailem (odpowiedzialny za realizację – Centrum Opatrzności Bożej, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II i Instytut Papieża Jana Pawła II).

Pola Wilanowskie oraz plac przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie, godz. 12.30 – 20.00 – projekcja filmów, dokumentów i koncertów papieskich poświęconych Janowi Pawłowi II – przewodnik po życiu Ojca Świętego (odpowiedzialny za realizację – Centrum Opatrzności Bożej).
Panteon Wielkich Polaków, podziemia Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, godz. 12.30 – 20.00 – zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków (odpowiedzialny za realizację – Centrum Opatrzności Bożej).

Park Moczydło na Woli, przy figurze Jezusa Miłosiernego, u zbiegu ulic Deotymy i Górczewskiej, w parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole, godz. 15.00 – Msza św. dziękczynna za beatyfikację pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Mariana Dusia (odpowiedzialny za realizację – parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole).

Namiot Spotkania, godz. 9.00 – 21.00 – przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie – otwarcie wystawy poświęconej świętości Ojca świętego Jana Pawła II – 10 powodów, dla których Jan Paweł II jest święty. Celem wystawy jest m.in. trwanie w postawie czynnego dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II (odpowiedzialny za realizację – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego).

Od godz. 8.30 uruchomione zostaną linie autobusowe na trasie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – Pola Wilanowskie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.