Usłyszeć Boga

Usłyszeć Boga

Środowe spotkania dla dorosłych na olimpijskiej są adresowane również dla starszej młodzieży (18+…). Serdecznie zapraszamy!

Co zabrać?

  • siebie
  • Pismo Święte
  • notatnik
  • coś do pisania

Kiedy się spotykamy?

  • każda środa o 19.15

Jak długo to będzie trwało?

  • około 21.00 się skończy

Gdzie?

  • początek w salce pod kościołem
  • druga część w kaplicy