Ustna z historii

Ustna z historii

Matura z historii:
– Omów państwo Ostrogotów.
– Nie wiem…
– Dobrze, to omów państwo Wizygotów.
– Też nie wiem.
– Pytanie ratunkowe?
– Jeśli można…
– Porównaj państwo Ostrogotów z państwem Wizygotów.