V niedziela Wielkiego Postu – 25 III 2012 r.

V niedziela Wielkiego Postu – 25 III 2012 r.

Informacje duszpasterskie:

  • Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  o godz. 17.45.
  • W poniedziałek obchodzić będziemy w liturgii Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. o godz. 18.30. będzie można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega ona na codziennym (przez 9 miesięcy) odmawianiu specjalnej modlitwy, dziesiątki Różańca, oraz pracy nad własnym nawróceniem. Wszyscy chętni proszeni są o zabranie deklaracji, wypełnienie jej i przyniesienie w poniedziałek do kościoła. Deklaracje znajdują się w tyle kościoła, obok gazet. Po Mszy św. spotkanie w salce podczas którego będzie prelekcja, oraz dyskusja o ośrodkach adopcyjnych i naprotechnologii.
  • We wtorek Msza św. i spotkanie biblijne  dla młodzieży szkolnej o godz. 18.30.
  • Kolejna katecheza dla dorosłych będzie o trzecim skrutynium katechumenów –      o chrzcie jako przejściu ze śmierci do życia. Spotkanie w środę o godz. 19.15.
  • Młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy w czwartek na Mszę św. i spotkanie o godz. 18.30.
  • Spotkanie dla młodzieży akademickiej i pracującej w czwartek o godz. 19.30. Podejmiemy temat: Tajemnica Eucharystii – co takiego dzieje się podczas Mszy św. W ramach spotkania przedstawienie teatralne, oraz dyskusja.
  • W najbliższy piątek – 30 marca – zapraszamy wszystkich, na Drogę Krzyżową, którą odprawimy w plenerze. Trasa będzie wiodła ul. Olimpijską do skrzyżowania  z ul. Spartańską, następnie wrócimy tą samą drogą do kościoła. Początek Drogi Krzyżowej ok. godz. 19.00. Nie będzie więc w tym dniu Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 17.00., oraz o godz. 18.00. Nie będzie też wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu.
  • W sobotę o godz. 8.00. będzie odprawiona Msza św. w int. Róż Różańcowych oraz ich rodzin.
  • Za tydzień Niedziela Palmowa, którą rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na każdej Mszy św. będzie poświęcenie palm.  Po Mszach św. będzie zbiórka ofiar do puszek, na pomoc rodzinom ubogim i wielodzietnym w przygotowaniu świąt. Będą też sprzedawane palmy z których dochód  przeznaczony jest na cele charytatywne.
  • Każdego roku w Niedzielę Palmową „Bank Żywności SOS” organizuje przy kościołach zbiórkę  jajek, które będą przekazane osobom ubogim przed Świętami Wielkiej Nocy. Akcji tej patronuje Kard. Kazimierz Nycz.