w opiece nad duszami

w opiece nad duszami

W opiece nad duszami potrzeba filiżanki nauki, beczki roztropności i całego oceanu cierpliwości.

św. Franciszek Salezy