właśnie wolna wola

właśnie wolna wola

Właśnie wolna wola mówi nam, że pewnych rzeczy nam nie wolno.
św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)