WAŻNE OGŁOSZENIE

WAŻNE OGŁOSZENIE

W związku z decyzją władz państwowych o ograniczeniu spotkań zbiorowych (w tym kościelnych) do 50 osób, prosimy, by w mszach świętych uczestniczyły tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną.