Wejść i spotkać Ojca – niedzielna medytacja

Wejść i spotkać Ojca – niedzielna medytacja

650899288XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA A
9 listopada 2014 r.
(Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej)

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
J 2,13-22

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Kogo spodziewamy się napotkać w świątyni? Czy nie tych, którzy przyszli tam, aby się pomodlić, aby spotkać się z Bogiem, otworzyć przed Nim swe serce, powierzyć Mu swoje życiowe sprawy czy też westchnąć za swoich bliskich? Pan Jezus takich ludzi spotkał w świątyni, w domu swego Ojca, Jego domu. Ale znaleźli się tam również tacy, którzy najwyraźniej ten dom, świątynię Boga pomylili z halą, placem targowym czy też bankiem. Oni przyszli tam robić interesy, pocieszając się tym, usprawiedliwiając, że ułatwiają życie pielgrzymom przybywającym do świątyni. U nich mogli nabyć zwierzęta ofiarne czy wymienić pieniądze potrzebne do opłacenia świątynnego podatku. Pan Jezus długo się nie zastanawiał i rozpoczął porządki w domu swego Ojca.

Kogo ja pragnę napotkać w świątyni? Czy jest to przede wszystkim Pan? Czy modlę się, przed Panem otwieram swoje serce, w modlitwie pamiętam także o innych? Czy czynię wszystko, aby świątyni nie pomylić z bankiem, placem targowym, miejscem, gdzie z Panem Bogiem ubija się jakieś tam interesy? Czy w moim sercu odnajduję zasoby gorliwości o Boży dom? Czy tę gorliwość przekuwam na czyn? Czy potrafię się w świątyni zachować, także wówczas, kiedy pojawiam się tam jako turysta czy zwiedzający? Czy szanuję domy modlitwy innych religii? Czy będąc w świątyni, nie przeszkadzam innym w spotkaniu z Bogiem? Czy kiedy stan świątyni mego serca pozostawia wiele do życzenia, kiedy w moim sercu zadomowiło się to, co bezbożne, nie zwlekając, długo się nie zastanawiając, proszę Pana Jezusa o pomoc w jej uporządkowaniu, nawet wówczas, gdyby to miało boleć i to mocno?

Poproszę o światło Ducha Świętego, abym umiał rozeznać, co w najbliższym czasie powinienem poprawić, zmienić, a co usunąć ze świątyni mego życia, aby dobrze tam się czuł jej główny Lokator a ja z Nim. Pomodlę się za odpowiedzialnych, którym powierzono troskę o nasze świątynie?

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi…
Ps 46,8-9

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014 ____________