wg uznania

wg uznania

>      Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania.
Bolesław Prus