wiara i rozum

wiara i rozum

 

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
Jan Paweł II (fides et ratio)