Świat jest pełen oziębłości

Świat jest pełen oziębłości

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdeczni, jakimi są naprawdę.
Albert Schweitzer