Święcenia diakonów i prezbiterów salwatoriańskich – Trzebinia 2011

Święcenia diakonów i prezbiterów salwatoriańskich – Trzebinia 2011