Wielkanocne wieczory

Wielkanocne wieczory

Pismo-Swiete-Duch-Swiety-ewangelia-brewiarz-300x153W ramach Wielkanocnych Wieczorów będziemy poznawać i rozważać kolejne fragmenty Pisma Świętego, które wyjaśniać nam będą tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Będziemy kroczyć drogą Lectio Divina (zob. co to jest Lectio Divina TUTAJ). W najbliższą środę (10 IV) zobaczymy film przygotowany przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów na temat pasji do Biblii – Lectio Divina. Po filmie parę słów refleksji na temat roli Pisma Świętego w życiu chrześcijanina, a także czas na pytania i dopowiedzenia.
W kolejnych tygodniach będziemy pogłębiać wiedzę na temat modlitewnej lektury Pisma Świętego (Lectio divina) oraz praktykować ją. Odbywać się to będzie przez wprowadzenia do lektury oraz przez własną modlitwę świętym Tekstem przed Najświętszym Sakramentem.
Zapraszamy w środy po wieczornej Eucharystii.