wielkosc

wielkosc

>                                Wielkość Boga objawia się w rzeczach prostych.
Paulo Coelho