„Wierzę…”

„Wierzę…”

O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże.
antyfona na dzień 23 XII