Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

[two_third] Wigilia Paschalna rozpoczyna świętowanie Wielkanocy. Liturgia powinna rozpocząć się po zapadnięciu zmroku, aby wyraźny był znak światła, które rozprasza ciemności nocy. W tę noc przeżywamy wydarzenie Paschy – czyli przejścia ze śmierci do życia. Tak jak Izraelici przechodzili z niewoli egipskiej do wolności przez Morze Czerwone, tak my przechodzimy z niewoli grzechu do wolności życia dzieci Bożych przez włączenie w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, czyli przez sakrament chrztu świętego.

Wigilia Paschalna ma kilka części:
[dropcaps] 1 [/dropcaps]

Liturgia Światła

W ciemności i ciszy kapłani wraz z asystą wychodzą z kościoła, gdzie przygotowane jest ognisko. Tam następuje poświęcenie ognia i przygotowanie Paschału (zob. co to jest paschał). Przygotowując Paschał kapłan będzie nam tłumaczył co na nim się znajduje. Żłobiąc na nim krzyż, greckie litery alfa i omega, a także cyfry bieżącego roku będzie mówił:

„Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega, do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.”

Po zaznaczeniu na Paschale pięciu ran Chrystusa kapłan zapali Wielkanocną Święcę od ognia. Wtedy wyruszy procesja do kościoła. Na czele pójdzie diakon z Paschałem, a przed nim ministranci z dymiącą kadzielnicą. Po trzykroć usłyszymy śpiew „Światło Chrystusa”, na co odpowiemy „Bogu niech będą dzięki”. Po drugim śpiewie i zatrzymaniu procesji odpalamy nasze świece od Paschału tak, aby świątynia rozjaśniła się światłem naszych świec. Po trzecim śpiewie zostaną zapalone wszystkie światła w kościele.Wtedy nastąpi odśpiewanie Orędzia Paschalnego (zob. co to jest Orędzie Paschalne). Usłyszymy:

„A teraz ta sama noc uwalania wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. (…).O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna.”

Ten radosny śpiew zostanie zakończony potrójnym Amen, by dobitnie zaświadczyć, że to wszystko jest prawdą i dokonało się!

[dropcaps] 2 [/dropcaps]

Liturgia Słowa

Bardzo bogata w tę noc. Może liczyć od czterech do ośmiu czytań. Będziemy słuchać o najważniejszych wydarzeniach historii zbawienia. Zobaczymy jak Pan Bóg prowadził swój lud aż do kulminacyjnego momentu przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Usłyszymy opis stworzenia świata, razem z Abrahamem i Izaakiem wejdziemy na Górę Moria, staniemy oko w oko z pościgiem Egipcjan i trwogą Narodu Wybranego, by w końcu przejść suchą nogą przez Morze Czerwone i wyśpiewać radosną pieśń ku czci Pana. Wreszcie posłuchamy proroka Izajasza, który zapowiadać będzie zawarcie Nowego Przymierza i zapraszać ludzi, by nie bali się zbliżyć do Boga. W końcu, po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, w świątyni zabrzmi ponownie hymn Chwała na wysokości Bogu . I tak jak miało to miejsce podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej, tak i teraz będziemy śpiewać przy wtórze wszelkich dzwonów oraz przy akompaniamencie kościelnych organów. Po hymnie wysłuchamy fragmentu listu św. Pawła do Rzymian, w którym dowiemy się o nowym życiu, które mamy w Jezusie Chrystusie. Po tym czytaniu po raz pierwszy od wtorku przed środą popielcową zaśpiewamy ALLELUJA i wysłuchamy fragmentu Ewangelii o zmartwychwstaniu.

[dropcaps] 3[/dropcaps]

Liturgia Chrzcielna

Noc paschalna jest od wieków nocą udzielania sakramentu chrztu świętego i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Dlatego wzywać będziemy wstawiennictwa wszystkich świętych śpiewając litanię, a następnie kapłan pobłogosławi wodę chrzcielną wstawiając do wody Paschał. Po błogosławieństwie liturgia umożliwia udzielenie sakramentu chrztu i bierzmowania. Kolejnym aktem będzie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez wszystkich zgromadzonych w kościele. W tym celu zapalimy nasze świece i trzykrotnie wyrzekniemy się złego ducha oraz wyznamy wiarę w Boga po czym zostaniemy pokropieni nową wodą święconą.

[dropcaps] 4 [/dropcaps]

Liturgia Eucharystyczna

Dalej Msza Święta odbywa się jak zwykle.

[/two_third]

[one_third last=last]candle

[notification type=”notification_info_tiny”]

Co i kiedy

20:00 – Uroczystość Wigilii Paschalnej

Rozpoczęcie – przed kościołem.

Zabierz ze sobą świecę.

[button type=”simple_button_link” url=”https://warszawa.sds.pl/triduum-paschalne-dzien-po-dniu/” target=”” ]Zobacz pełny plan Triduum[/button]

[/notification]

[/one_third][clear]