wolnosc

wolnosc

>                     Być wolnym… to nic, ale odzyskać wolność – to niebo.
Johann Gottlieb Fichte