wszystkie wysiłki

wszystkie wysiłki

Wszystkie wysiłki umysłu ludzkiego nie są w stanie wyczerpać istoty zwykłej muchy.
św Tomasz z Akwinu