Wtorek 21 IX – tym razem adoracja

Wtorek 21 IX – tym razem adoracja

Do domu wraca się z lżejszym sercem i uśmiechem na twarzy. Adoracja zawsze ma podkład muzyczny, dziś była pewnego rodzaju nowość.

Na małych karteczkach każdy dostał, krótkie słowa modlitwy, które odczytywaliśmy na głos. Tematem przewodnim tej modlitwy był Krzyż. Drugim punktem wieczoru była herbata, krótkie sprawozdanie z Czuwań Fatimskich, a następnie rozpoczęła się narada. Drodzy czytelnicy naszej strony, narada na temat bardzo ważny, gdyż w naszej parafii zbliża się odpust (10 października) i my młodzi nie chcemy pozostać bierni, tylko aktywnie angażować się w życie naszej parafii. Burza mózgów zakończyła się jak najbardziej pomyślnie, jej wyniki zobaczycie właśnie w 10 października.