Życie modlitw, jego nasilenie

Życie modlitw, jego nasilenie

Życie modlitwy, jego nasilenie, głębia i rytm – to miara naszego duchowego zdrowia.
Paweł Jewdokimow