życie

życie

Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam – ludzkości.
Albert Schweitzer