za każdym razem

za każdym razem

Za każdym razem, kiedy niepokoję się o Opatrzność, dobry Bóg karze mnie za moje niepokoje, zsyłając mi nieoczekiwaną pomoc.
św. Jan Maria Vianney