Zaradny student

Zaradny student

– Kurde nie wiem wczoraj tego nie było!