ziarno pszenicy

ziarno pszenicy

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity
J 12, 24b