znajdziesz

znajdziesz

Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.
Jan Twardowski