zniewagi

zniewagi

>      Ach, zniewagi są najczęstszą nagrodą za dobrze wykonaną pracę!
Michaił Bułhakow