Zostań przyjacielem Jezusa

Zostań przyjacielem Jezusa

Jezus jest wiernym przyjacielem; nawet gdybyś ty Go opuścił, On cię nie pozostawi samego. Nawet gdybyś ty nie był Mu wierny, On zawsze pozostanie z tobą.

Nie ufaj rzeczom, które zmieniają się i przemijają; zaufaj Jezusowi, gdyż on jest dziś, jutro i zawsze.

Jezus jest przyjacielem dobrym i doskonałym. Ofiarując swoje życie, okazał ci miłość większą niż wszyscy inni (por. J 15,13).

Nikt nie może oddzielić cię od przyjaźni z Nim, jeśli ty nie zechcesz. Z tak dobrym przyjacielem u boku, który nie opuści cię nawet w chwili śmierci, czego innego mógłbyś pragnąć?

On będzie przy tobie w cierpieniach i niepowodzeniach, na miarę twej wiary. Nie oddali się nigdy od ciebie, chyba że ty zmusisz Go do tego.

Jeśli będziesz Go miłował, będziesz Go odczuwał obok siebie w pracy i w zmęczeniu. Jakże słodko jest pracować razem z Jezusem! Jeśli zgromadzisz się z braćmi w Jego imię, On będzie z tobą (por. Mt 18,20).

Zaufaj Jezusowi; jest przyjacielem solidnym i prawym; może wszystko to, czego zechce, i nie opuszcza tego, kogo kocha. Pamiętaj, że nikt nie obrał Go przyjacielem na próżno. Nigdy zadość nie będziesz zbytnio ufał tak dobremu przyjacielowi, którego nie braknie ci ani w tym, ani w przyszłym życiu. Kochaj swoich przyjaciół, ale Jezusa nade wszystkich!

Miej Jezusa w sercu, a będzie z tobą w twym działaniu. Czyń to, co On ci poleca, abyś mógł Go prosić o to, co ci obiecuje.

Podczas modlitwy wejdź w intymną relację przyjaźni z Tym, który cię kocha. Ze swej strony nigdy nie potrafisz Go kochać tak, jak na to zasługuje.

Pogrąż się, ciągle nienasycony, w kontemplacji doskonałości i życia Jezusa, gdyż On, jako Bóg, jest nieskończony. Jeśli chcesz odkryć prawdziwe rysy tego przyjaciela i zasmakować Jego zażyłości kochaj w milczeniu i skupieniu. Oblicze Jezusa nie odbija się we wzburzonej wodzie. Jeśli twej duszy ukaże się Jego boskie piękno, wszystko to, co kochałeś wcześniej, okaże się godne pogardy (por. Flp 3,8). Gdy masz Jezusa, który cię kocha, nie martw się o miłość ze strony ludzi.

Nie szukaj pociechy w rzeczach tego świata; twoją pociechę czerp ze słów Jezusa, które są duchem i życiem.

Jakiemu innemu przyjacielowi mógłbyś zaufać w chwili śmierci? Och, jak słodko będzie umierać, jeśli Jezusa miałeś za przyjaciela! Śmierć zedrze zasłonę, która przeszkadza ci kontemplować Jego oblicze.

Bądź przyjacielem Jezusa nie tylko w chwilach pokoju, ale i w czasie wojny; nie tylko w radości, ale i w cierpieniu.

Szczęśliwy jesteś, gdy spotykają cię znieważenia, prześladowania i obelgi z powodu tego przyjaciela. Ciesz się i raduj, gdyż wielka będzie twoja nagroda w niebie (por. Mt 5,11-12).

Francesco Bersini SJ
www.franciszkanie.pl