Sakramenty

Bierzmowanie

Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

W naszej parafii cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania trwa dwa lata. Rozpoczyna się w 8. klasie szkoły podstawowej i kończy się w 1. klasie szkoły średniej. Za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odpowiada ks. Piotr Majcher SDS oraz animatorka Aleksandra Olszewska.

bierzmowanie (32)Dziś w naszej parafii 21 młodych osób przyjęło sakrament bierzmowania. Ks. biskup Marian Duś był szafarzem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Eucharaystia o 18.30 była bardzo uroczysta dzięki oprawie muzycznej zespołu 20-tki, służbie lektorów i ministrantów oraz udziału wiernych. Oprócz księży z naszej wspólnoty był obecny ks. Kazimierz SJ, nasz mokotowski  dziekan.
Zdjęcia z uroczystości już dostępne w naszej galerii. Laughing