Wspólnoty

Chór z Chmur

Próby: niedziela, godz. 10.30 – salka Droga do Emaus

Opiekun: ks. Bartłomiej Król SDS