Wspólnoty

Zespół "Dwudziestki"

Próby: niedziela, godz. 18.30 – salka Droga do Emaus

Opiekun: ks. Marek Sawicki SDS