Wspólnoty

Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej

Spotkania: piątki, godz. 19.30 – salka Droga do Emaus

Opiekun: ks. Bartłomiej Król SDS