SALWATORIANIE

Salwatorianie

Parafię prowadzą Salwatorianie, czyli zakonnicy z Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (nazwa oficjalna).
Po imieniu i nazwisku nasi księża i bracia zakonni stawiają skrót: „SDS”, co oznacza „Societas Divini Salvatoris” – jest to łacińska nazwa naszego Zgromadzenia Zakonnego.

 

Salwatorianie są międzynarodową wspólnotą zakonną założoną przez Błogosławionego O. Franciszka Marię od Krzyża Jordana, który żył w latach 1848- 1918.

 

Zakonnicy z naszego Zgromadzenia żyją według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
W szczególny sposób zobowiązani się do apostolstwa.

 

Charyzmatem Salwatorianów jest głoszenie Jezusa Chrystusa wszystkimi możliwymi środkami, do których natchnie nas miłość. Wypływa on z głębokiego poznania Osoby Jezusa Chrystusa i z gorliwości apostolskiej, która zrodziła się w sercu Założyciela Salwatorianów bł. Franciszka Jordana. Bardzo mocno przemówiły do niego słowa Ewangelii: „A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Dlatego u podstaw Zgromadzenia Salwatorianów powołanego do istnienia 8 grudnia 1881 roku w Rzymie, leży misyjność.

Odpowiadając na potrzeby współczesnych czasów prowadzimy parafie, wyjeżdżamy na misje, szczególną troską otaczamy młodzież, głosimy rekolekcje parafialne, organizujemy rekolekcje zamknięte w centrach formacji duchowej, publikujemy książki i multimedia, jesteśmy obecni w Internecie, pomagamy potrzebującym terapii psychologicznej, realizujemy działalność naukową, jesteśmy kustoszami sanktuariów, przewodzimy grupom pielgrzymkowym, posługujemy w szpitalach i hospicjum.


Głosimy Chrystusa Zbawiciela w takich krajach jak: Albania, Australia, Białoruś, Czechy, Kanada, Meksyk, Słowacja, Szkocja, Ukraina, USA, Węgry, Włochy, Zambia.

DANE KONTAKTOWE SALWATORIANÓW POSŁUGUJĄCYCH W POLSCE LUB INNYM KRAJU MOŻESZ UZYSKAĆ PISZĄC NA ADRES e-mail: pl@mailsds.org