Wspólnoty

Duszpasterstwo Student+

Spotkania: czwartki, godz. 19.30 – salka Droga do Emaus

Opiekun: ks. Marek Sawicki SDS