Wspólnoty

Ministranci i Lektorzy

Spotkania ministrantów: środy, godz. 19.00 – salka Droga do Emaus

Opiekun: ks. Piotr Dymon SDS

 

Spotkania lektorów: środy, godz. 19.15 – salka Kana Galilejska

Opiekun: br. Marcin Wojtczak SDS