Lectio Divina na XXX Niedzielę w ciągu roku

Lectio Divina na XXX Niedzielę w ciągu roku

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA B
25 października 2015r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”, jak i w innym miejscu: „Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
Hbr 5,1-6

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Autor natchniony przypomina, że papież, biskup, kapłan, diakon nie jest przedstawicielem jakiejś szczególnej rasy ludzkiej, czy też trochę jest człowiekiem a trochę bogiem, taki półbóg, bosko-ludzka hybryda. On, tak jak wszyscy śmiertelni, jest człowiekiem z krwi i kości. Podlega słabościom, popełnia błędy i zdarza mu się błądzić a nawet grzeszyć. Dlatego może współczuć i rozumieć, nie tylko w teorii, innych śmiertelnych też błądzących i grzesznych. To wśród ludzi odnalazła go Boża łaska, nie odwrotnie i powierzyła urząd, zadanie do wypełnienia. W pierwszym rzędzie jest on specjalistą od spraw odnoszących się do Boga. Jednak modląc się za innych sam tej modlitwy, modlitwy innych bardzo potrzebuję i to każdego dnia. Składając ofiary za grzechy innych, wypraszając innym Boże miłosierdzie, sam powinienem w nim regularnie się zanurzać, z niego korzystać. Boży wybór nic nie ujął mu z jego człowieczeństwa, nie uczynił go ani supermanem, ani mięczakiem. On też jest grzesznikiem, będącym w d
rodze do świętości. Wzorem, codziennym odniesieniem każdego papieża, biskupa, kapłana czy diakona jest Jezus Chrystus. Podobnie jak Chrystus, który jako arcykapłan nie szukał własnej chwały, lecz chwały Ojca, tak i on pragnie jak najlepiej odczytywać i wypełnić wolę Bożą. Zawsze pamięta, że w relacji do Boga pierwsze jest Boże dziecięctwo a nie pełniony urząd. Najpierw jest Bożym dzieckiem później papieżem, biskupem, kapłanem czy diakonem. Kiedy przestawi te porządki grozi mu to, że zamieni się w religijnego funkcjonariusza i zamiast dla ludu będzie nad ludem.

Czy papież, biskupi, kapłani diakoni mogą liczyć na moje, codzienne modlitewne wsparcie? Pamiętam o nich w modlitwie? Czy modlę się też o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej? Licząc na współczucie i wsparcie moich pasterzy, zwłaszcza, kiedy upadam, błądzę, grzeszę sam potrafię je okazać moim pasterzom, kiedy wpadną w takie czy inne tarapaty? Nie potępiam, nie gorszę się, ale powierzam Bożemu miłosierdziu? Czy żądając świętości życia od pasterzy sam z tej świętości w życiu się zwalniam? Czy dziękuję Bogu za pasterzy według Serca Jezusowego, dobrych pasterzy?

Pomodlę się za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów o świętość życia.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości…
Ps 126,4-5

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367