Wydarzenia ogólne

SDSy już od 131 lat :-)

top1

W sobotę 8 XII, w uroczytsość Niepokalanego Poczęcia Bożej Matki, my salwatorianie przeżywaliśmy kolejną rocznicę założenia naszegoZgromadzenia. Jakie są cele Towarzystwa Boskiego Zbawiciela - Salwatorianów?

Sobotnie roraty

1178376848_7Słowa "...który się począł z DUcha Świętego, narodził się z Maryi Panny..." były tematem naszej sobotniej, roratniej refleksji. 
Na początku postwiliśmy pytanie po co Syn Boży stał się człowiekiem? Odpowiedź zaczerpnęliśmy z Ewangelii wg. św. Jana: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, ze Syna swego jedynego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3, 16). Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy poznali miłość Boga do nas, a także by nas, ludzi, uczynić uczestnikami boskiej natury.

„…Pana naszego…”

media-275753-2Dzisiejsze rozważania oscylowały wokół słów "wierzę (...) w Pana naszego".
Skąd wziął się tytuł Pan? "Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego "Panem jest Jezus" (1 Kor 12, 3b). Tytuł ten oznacza Boskie panowanie. Gdy tłumaczono Stary Testament na grekę Imię, którym Bóg objawił się Mojżeszowi JHWH prztłumaczono jako KYRIOS - PAN. Za kądym razem gdy pojawiał się ten tytuł mówiono o Bogu, o Jego panowaniu nad światem, czasem itd.

„…Syna Jego jedynego…”

w_tekscie2W czwartym dniu naszych roratnich zamyśleń nad Składem Apostolskim dotknęliśmy tematu synostwa Jezusa Chrystusa. Tytuł Syn Bozy był znany już w Starym Testamencie. Nadawano go aniołom, Narodowi Wybranemu, królom Izraela. Opierał się on na szczególnej bliskości Boga ze swymi stworzeniami.

„…w Jezusa Chrystusa…” – dzień III

690Jezus Chrystus - Syn Boży, Ten, który objawia Ojca. Wczoraj w Ewangelii czytaliśmy "nikt nie zna Ojca tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" (Łk 10, 21-24). W Osobie Syna Bożego ludzie otrzymali pełnię Bożego Objawienia, wszystko to po to, "aby nasza radość była pełna" (1J 1, 1-4).

„…w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi…” dzień II

UnknownDrugi dzień rorat z Credo przyniósł ze sobą refleksję nad słowami "Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi". Przede wszystkim Bóg jest Ojcem, a to znaczy, że troszczy się i opiekuje. Kim, czym? Tym, co stworzył, bo jest również Stworzycielem. Cały świat stworzył dla człowieka, a tego stworzył aby był, jak podpowiadają nam dokumenty Soboru Watykańskiego II Konstytucja Duszpaspetraska o Kościele w świecie współczesnym nr 25).