NOWI DUSZPASTERZE

NOWI DUSZPASTERZE

Na mocy decyzji ks. Prowincjała Piotra Filasa SDS z dniem 1 lipca br. do naszej parafii zostało skierowanych dwóch nowych duszpasterzy:
ks. Kamil Leszczyński SDS i ks. Piotr Majcher SDS
.

Życzymy im błogosławieństwa Bożego na nowym, warszawskim etapie ich życia kapłańskiego i zakonnego.

Poniżej zamieszczamy ich życiorysy:

KamilKs. Kamil Leszczyński SDS – kto to taki? Niektórzy mówią, że jestem człowiekiem niesamowicie zwariowanym i pogodnym, pełnym pomysłów i konsekwentnym w ich realizacji. Czy rzeczywiście tak jest, czas pokaże;)

Święcenia kapłańskie przyjąłem 25.05.2013 r. w Trzebini. Pierwsze kroki kapłańskie stawiałem w Elblągu, pełniąc obowiązki wikarego i duszpasterza młodzieżowego przez dwa lata. Przez ostatni rok pracowałem jako duszpasterz w Wolontariacie Misyjnym Salvator w Trzebini. Natomiast od 1 lipca decyzją przełożonych podejmę pracę w Warszawie w Parafii NMP Matki Zbawiciela,
ul. Olimpijskiej 82/84 oraz rozpocznę studia doktoranckie z misjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Swoją formację zakonną i intelektualną odbyłem w Bagnie tj. w małej miejscowości pod Wrocławiem, gdzie mieści się nasze seminarium zakonne oraz klasztor (www.seminarium.sds.pl). Nasza formacja to: postulat (2 miesiące), nowicjat (jeden rok) oraz dwa lata studiów filozofii i cztery lata teologii. Rodem pochodzę z Piastowa leżącego obok Warszawy.

Bardzo lubię podróżować, zwiedzać świat i poznawać ludzi. Kiedyś przeczytałem takie bardzo ciekawe zdanie, że „najpiękniejsze podróże, to podróże duchowe, a najpiękniejsze zdjęcia, to te zrobione sercem”. Ufam mocno Bogu, że moje kapłaństwo będzie pełne takich podróży duchowych, oraz niezapomnianych chwil, które uwiecznię na zdjęciu zrobionym sercem. Moją pasją są góry i rower.

Jestem do Waszej dyspozycji, więc jeśli ktoś chciałby porozmawiać o swojej wierze, relacji z Bogiem, czy o tym co może jest dla niego trudne, albo z czym sobie nie radzi, albo podzielić się jakąś radością, to… wiecie gdzie mnie szukać;)  Możesz również napisać maila na adres: kamilsds@gmail.com

I na koniec pewna myśl, która mi towarzyszy od dłuższego czasu:
„Kościół, to nie muzeum dla świętych, ale szpital dla grzeszników!”

Ks. Kamil SDS

 

piotrKs. Piotr Majcher SDS, pochodzi z zamojszczyzny, po maturze ukończył pielęgniarswto w Medycznym Studium Zawodowym w Krasnymstawie. W latach 1993-1996 kontynuował naukę w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od kwietnia 1994 r. do sierpnia 2001 r. pracował jako pielęgniarz na Oddziale Internistycznym ZOZ w Hrubieszowie, w Domu Opieki „Nestoria” w Piasecznie oraz w Poradni Rehabilitacji Neurologicznej „AGA” w Warszawie. Od października 1996 roku studiował w Instytucie Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ATK-UKSW) w Warszawie, gdzie 19 czerwca 2001 r. obronił pracę magisterską z zakresu psychologii rodziny, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Ryś.

Pod koniec sierpnia 2001 r. wstąpił do Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów (Towarzystwo Boskiego Zbawiciela – SDS), w którym dnia 8 września 2006 roku złożył profesję wieczystą, a 2 czerwca 2007 r. otrzymał święcenia diakonatu z rąk Kardynała Polycarpa Pengo. Od roku 2002 podjął studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, które ukończył w 2007 r. obroną pracy magisterskiej z teologii dogmatycznej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka.

Dnia 31 maja 2008 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy z rąk Abpa Mariana Gołębiowskiego. Z dniem 1 lipca 2008 r. podjął pracę duszpasterską w parafii św. Brata Alberta w Elblągu. Od 1 lipca 2009 do 30 czerwca 2010 roku pracował w parafii p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach. W sierpniu 2010 r. został skierowany do pracy w nowo powstałej Fundacji w Meksyku, którą opuścił z powodów zdrowotnych w kwietniu 2012 r. Następnie od lipca tego roku ponownie podjął posługę w parafii Dobroszyce. W październiku 2012 r. rozpoczął dodatkowo studia licencjacko-doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w Katedrze Teologii Systematycznej. Dnia 27.10.2015 r. złożył egzamin licencjacki i uzyskał tytuł licencjusza, specjalność teologia dogmatyczna.