słowo

słowo

Istnieją trzy sposoby komunikowania miłości: słowem, wzrokiem i dotykiem. Najważniejsze jest słowo. Nigdy się nie dowiesz, czy ktoś Cię kocha, jeżeli Ci tego nie powie.
F. Sheen