15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP

15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP

wniebowziecienmpPrawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950 r. w Konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus”:

„…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” (Breviarium fidei VI, 105)

W polskiej (i nie tylko) tradycji to święto zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól. Tutaj można znaleźć więcej informacji.

WAŻNE!
W tym dniu (sobota, 15 VIII) w naszym kościele Msze św. odprawiane będą o godz. 7.00, 10.00, 11.30,i 18.30. Nie ma Mszy św. o godz. 8.00, 9.00 i 13.00.