Lectio Divina na I Niedzielę Adwentu

Lectio Divina na I Niedzielę Adwentu

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
I NIEDZIELA ADWENTU – C
29 listopada 2015 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: 'Pan naszą sprawiedliwością'”. (Jer 33,14-16)

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Na początek adwentowej drogi 2015 roku w pierwszym, niedzielnym czytaniu otrzymujemy słowa proroka Jeremiasza. Pan Jego ustami pociesza swój lud izraelski i judzki, wskazując, że nadchodzą dni wypełnienia pomyślnej, Bożej zapowiedzi, że to, co kiedyś Pan obiecał swemu ludowi, nie było tylko tanim pocieszeniem. On, Bóg dotrzymuje słowa. Bóg ustami proroka stwierdza, że wzbudzi potomka z dynastii dawidowej, którego rządy będą się odznaczały prawem i sprawiedliwością dla wszystkich. Miasto święte, Jerozolima za dni jego panowania cieszyło się będzie bezpieczeństwem a Juda zbawieniem. Jerozolima otrzyma też niejako drugie imię, będzie już nie tylko „Miastem pokoju”, ale też nazywać ją będą „Pan naszą sprawiedliwością”.

Z mojej perspektywy, człowieka Adwentu 2015 słowo proroka przypominana, że w Jezusie Bóg wypełnił swoją obietnicę. Jezus, potomek Dawida, przyniósł zbawienie nie tylko Judzie, ale całej ziemi. Tam, gdzie w ludzkich sercach zapanowały Jego rządy, pełne prawa i sprawiedliwości, ludzie mogą żyć bezpiecznie. Słowo proroka uświadamia mi także i bolesną prawdę o tym, że jest jeszcze wiele miejsc, gdzie rządy sprawuje ludzki egoizm i pycha, miejsc, skąd usunięto Pana Jezusa a w Jego miejsce usadowili się różnej maści dyktatorzy czy watażkowie. Tam panuje bezprawie i niesprawiedliwość. Tam obowiązuje hasło „przemoc jest naszą sprawiedliwością”. Tam ludzie dawno zapomnieli, co to znaczy żyć bezpiecznie. U początku adwentu 2015, który to czas ma przygotować moje serce na powtórne przyjście Pana Jezusa i do radosnego świętowania Jego pierwszego przyjścia, czyli Jego narodzin, nie mogę w modlitwie zapomnieć o tych, których marzeniem jest w całości doczekać świąt, dla których każdy kolejny, szczę
śliwie przeżyty dzień jest wielkim Bożym prezentem. Nie mogę zapomnieć w modlitwie także o tych, którzy postanowili pomścić niepowodzenie króla Heroda, któremu nie udało się zabić małego Jezusa i teraz polują na Jego uczniów niezależnie od wieku, rasy czy płci. Oni bardziej od powietrza potrzebują opamiętania i nawrócenia.

Pomodlę się o owocne przeżycie czasu adwentu dla całego Kościoła. Polecę Panu w modlitwie intencje wspomniane w rozważaniu. Uczynię adwentowe postanowienie.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich…
(Ps 25,8-9)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

***

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367